Advokat
Mikael Abrahamsson
0705-84 68 11
mikael@advabrahamsson.se

Juridikstudier 1983-1988, Juris Kandidat 1988, ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1994, Militärhögskola ROK 1996

Juridisk inriktning
Brottmål, Straffrätt, Försvararuppdrag, Målsägandebiträde och Eko-Brottmål.

     
 

Advokat
Martin Soner
0735-23 57 77
martin@advabrahamsson.se

Bachelor of law/Bachelor of international business (Queensland, Australien), antagen som lawyer av Queenslands Supreme Court, Juris Kandidat, biträdande jurist Advokatbyrån Elisabeth Fritz (2010-2015)

Juridisk inriktning
Brottmål, målsägandebiträde, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT), asyl- och migrationsrätt, allmän praktik.
     
Christer Abrahamsson
 

Advokat/Byggnadsingenjör
Christer Abrahamsson
0708-89 96 69
christer@advabrahamsson.se

Byggnadsingenjör 1965, juridikstudier 1978-1981, Juris Kandidat 1981, ledamot av
Sveriges Advokatsamfund 1987

Juridisk inriktning
Affärsjuridik, kommersiell avtalsrätt, fastighets- och entreprenadrätt,
arvs- och familjerätt, brottmål, skatterätt, skadeståndsrätt, trafikskador,
allmän praktik.

     
 

Biträdande Jurist
Mikaela Fredriksson
0703-32 63 57
mikaela.fredriksson@advabrahamsson.se

Juris Kandidat. Kriminalvården, biträdande jurist Familjens jurist (2016)

Juridisk inriktning
Målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT), asyl- och migrationsrätt, boutredningar, arvsrätt, allmän praktik.

     
 

Administration
Ingela Magnusson
011-181960
info@advabrahamsson.se

Administrativt ansvarig, ansvarar för löpande bokföring, inköp, sekreterarservice
samt övriga administrativa sysslor som ryms inom advokatverksamheten

     

Advokaterna Abrahamsson i Norrköping AB | Besöksadress: Bråddgatan 14 | Postadress: 602 22 Norrköping
Tfn: +46 11-181960, Fax: +46 11-104963 | Mail: info@advabrahamsson.se

Webmaster: Mikael Abrahamsson
Senast ändrad: 1 September, 2017