Allmän praktik och tvister

Som privatperson eller företag kan man ibland hamna i en situation där man inte kommer överens med en annan part och behöver juridisk hjälp att lösa detta. Om du vill rikta krav mot någon annan eller själv har mottagit krav kan du vända dig till oss för att få råd och hjälp. Vi hjälper dig även att ta reda om du kan få hjälp med att betala kostnaden för ditt ombud genom rättsskydd eller rättshjälp.

Rättsområden

Brottmål 

Socialrätt

Familjerätt

Allmän praktik och tvister

sv_SE