Brottmål

Offentlig försvarare

Om du är misstänkt för brott har du i många fall rätt till en offentlig försvarare. En offentlig försvarare utses av domstolen, men du själv har rätt att välja vilken advokat som ska utses. Som misstänkt blir man ofta tillfrågad om man önskar en offentlig försvarare, och i sådant fall vilken advokat som önskas.

Vi ser stora fördelar med att den som är misstänkt för ett brott så tidigt som möjligt konsulterar en försvarare samt att försvararen är med på samtliga polisförhör. Om du har blivit kallad till polisförhör och ännu inte har fått en advokat kan du ringa till polisen som ska hålla förhöret och begära detta. Du kan också ringa till advokatbyrån så kan vi hjälpa dig med detta.

Kostnaden för en offentlig försvarare betalas av staten. Om du frikänns stannar behöver du inte återbetala något av denna kostnad. Om du blir dömd kan då bli skyldig att betala hela eller delar av kostnaden till staten, beroende på utfallet och din inkomst.

 

Privat försvarare

I vissa brottmål bedömer domstolen att den misstänkte ska ha rätt till en advokat som bekostas av statliga medel. Det beror oftast på att brottsmisstanken är av ett mindre allvarligt slag. Om du som klient ändå känner ett behov av att konsultera eller biträdas av en försvarare kan vi åta oss att företräda dig. Om du ska förhöras av polis eller genomgå en rättegång har du alltid rätt att företrädas av advokat om du själv önskar det. Det är du själv som står för kostnaden för försvararen, dock kan du få ersättning för kostnaden om du blir frikänd.

 

Målsägandebiträde

Du som har blivit utsatt för ett brott har i många fall rätt att få ett målsägandebiträde utsett. Målsägandebiträdets uppgift är att stötta dig som brottsoffer och tillvarata dina rättigheter. Målsägandebiträdet hjälper också till med din rätt till skadestånd. Det är även här viktigt att minnas att du själv har rätt att välja vem du önskar företrädas av. Kostnaden för ett målsägandebiträde betalas av staten.

Rättsområden

Brottmål 

Familjerätt

Socialrätt

Allmän praktik och tvister

sv_SE