Det blir inte alltid som man har tänkt sig. Tyvärr gäller detta ibland även det som ligger många varmast om hjärtat, nämligen familjen. När par går isär kan detta innebära ett trauma, inte minst när det finns barn med bilden. Oftast kan detta trauma begränsas genom att man kommer överens om hur framtiden ska se ut, t.ex. hur barnen ska bo och träffa föräldrarna. Emellanåt kan föräldrarna ha svårt att komma överens på egen hand och behöva vända sig till domstol för att få tvisten prövad. Domstolen kan försöka lösa tvisten på olika sätt. Ett sätt som domstolen allt oftare tycks pröva är att utse en utomstående medlare. Detta upplevs oftast som en mer flexibel konfliktlösningsmetod och där föräldrarna har lättare att göra sig hörda.

Advokat Mikaela Fredriksson är en av våra advokater som har valt att specialisera sig på just barnrätten, och har de behörigheter och erfarenhet som krävs för att få utses som medlare i dessa svåra mål.

en_GB