<

Tillbaka

Gustav Ahlbäck

Juristexamen Stockholms universitet 2015, Migrationsverket Norrköping (2015-2019), Tingstjänstgöring Nyköpings tingsrätt (2019-2020), biträdande jurist Advokaterna Abrahamsson Soner (2020-).

Juridisk inriktning

Brottmål (målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT), asyl- och migrationsrätt, allmän praktik, inkl. privata och kommersiella tvister.

Kontakt

0731-444 553
gustav@advabrahamsson.se

sv_SE