<

Tillbaka

Martin Soner

Bachelor of law/Bachelor of international business (Queensland, Australien), antagen som lawyer av Queenslands Supreme Court, Juris Kandidat (Stockholms universitet), biträdande jurist Advokatbyrån Elisabeth Fritz (2010-2015), Advokaterna Abrahamsson Soner (2015-), ledamot av Sveriges advokatsamfund.

Juridisk inriktning

Brottmål (försvarare, inkl ekobrott, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn), målsägandebiträde, familjerätt, socialrätt (LVU, LVM, LPT), asyl- och migrationsrätt, allmän praktik. Åtar sig även uppdrag som föreläsare.

Kontakt

0735-23 57 77
martin@advabrahamsson.se

sv_SE