Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Som advokater så regleras vår verksamhet av en rad lagar och regler. De viktigaste reglerna för oss advokater kommer framgår av Advokatsamfundets vägledande regler för god advokatsed.

Om det skulle uppstå meningsskiljaktigheter angående arvode eller andra ekonomiska krav mellan en advokat och dennes klient finns Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd (som är en nämnd för alternativ tvistlösning som prövar arvodestvister eller andra ekonomiska krav som en konsument riktar mot en advokat eller en advokatbyrå).

Konsumenttvistnämnden Sveriges advokatsamfund
Box 273 21
102 54 Stockholm
www.advokatsamfundet.se/konsumenttvistnamnden

en_GB