<

Tillbaka

Christer Abrahamsson

Byggnadsingenjör 1965, juridikstudier 1978-1981, Juris Kandidat 1981, ledamot av Sveriges Advokatsamfund 1987

Juridisk inriktning

Affärsjuridik, kommersiell avtalsrätt, fastighets- och entreprenadrätt,
arvs- och familjerätt, skatterätt, skadeståndsrätt, trafikskador,
allmän praktik.

Contact

0708-89 96 69
christer@advabrahamsson.se 

en_GB