Familjerätt

Familjerätt avser juridiska frågor som kan uppstå mellan familjemedlemmar. Det kan till exempel vara att två separerade föräldrar inte kommer överens om vart det gemensamma barnet skall bo eller att den ena föräldern inte anser att vårdnaden om barnet skall vara gemensam. Familjerätt kan också avse ekonomiska förhållanden mellan familjemedlemmar såsom arv, testamenten, äktenskapsförord, bodelningar, m.m.

 Som part i en familjerättslig tvist har du ofta möjlighet att få hjälp med kostnaden för ditt ombud, antingen genom rättsskyddet som kan finnas i din försäkring eller genom att staten kan bevilja rättshjälp. I dessa fall täcker rättsskyddet/rättshjälpen övervägande delen av kostnaderna. På Advokaterna Abrahamsson Soner hjälper vi alltid våra klienter i att bedöma förutsättningarna för att få rättsskydd/rättshjälp.

Rättsområden

Brottmål 

Familjerätt

Socialrätt

Allmän praktik och tvister

sv_SE