Socialrätt

Socialrätt kan handla om personer som omhändertagits enligt LVU, LVM, LPT eller LRV. I dessa fall har man rätt att få hjälp av ett offentligt biträde som är en advokat eller jurist med att till exempel ifrågasätta omhändertagandet eller på annat sätt tillvarata den omhändertagnes intressen och rättigheter.

Det är domstolen som utser det offentliga biträdet men du har rätt att välja vem domstolen skall utse. Önskar du en advokat eller jurist från vår advokatbyrå bör du så snart som möjligt uppge detta i samband med att du har kontakt med den myndighet som har fattat beslut i ditt ärende. Du kan även ta kontakt med oss för att få hjälp med detta. I dessa typer av mål betalas kostnaden för advokaten eller juristen av staten.

Rättsområden

Brottmål 

Socialrätt

Familjerätt

Allmän praktik och tvister

sv_SE